PROJEKTŲ DALYS

BENDROJI DALIS
SKLYPO SUTVARKYMO DALIS
ARCHITEKTŪROS DALIS
KONSTRUKCIJŲ DALIS
TECHNOLOGIJOS DALIS
SUSISIEKIMO DALIS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS

DUJOTIEKIO DALIS
ELEKTROTECHNIKOS DALIS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS
PROCESŲ VALDYMO IRAUTOMATIZACIJOS DALIS
ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO DALIS
GAISRINĖS SAUGOS DALIS

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS
STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS